Pranešimas nariams

Lietuvos pensininkų susivienijimo visi nariai renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį ir švenčia to mėnesio savo narių gimtadienius. Kviečiami visi pageidaujantys prisijungti ir ateiti į :TROBOS” kavinę, pradžia 14 val. Laukiami visi pageidaujantys, iki malonaus susitikimo”.

Pagarbiai AMG