LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
                   ŽIEMOS ŠVENTĖS      
                                              ADVENTA
  Žiemos šventės daugiau susideda iš kalendorinių švenčių,
nes žiemą mažiau žemės ūkio darbų ir žemdirbiai gali atsipūsti.Pati pirmoji šventė
vadinama Adventu (lot. Adventus – atėjimas). Jis trunka nuo lapkričio 30 d.
(Šv. Andriejaus) iki gruodžio 25 d. (Šv. Kalėdų). Advento metas kupinas
paslaptingumo, netikrumo ir baimės. Pirmykštis žmogus per šį laikotarpį
atlikdavo įvairias apeigas, tariamai turinčias garantuoti gerą derlių, bei asmeninę
žmonių laimę. Rašytiniai XVI a. – XVII a. šaltiniai rodo, kad per trumpiausias metų
dienas ir ilgiausias naktis, mūsų proseniai daug meldėsi, bijojo įvairių draudimų,
aukojo aukas žemės dievams Žemynėlei ir Žemėpačiui. Lietuviai atlikdavo
pagoniškas apeigas, skirtas ūkio, gyvulių, bei trobesių globėjui Žemėpačiui.
Jam nuolat besikūrenančiame namų židinyje aukodavo vieno lizdo juodą ar baltą,
bet ne raudoną (ši spalva simbolizavo gaisrą) gaidį ir vištą, o žemės deivės
Žemynėlės garbei atlikdavo žemynėliavimo ir palabinėjimo apeigas.
Žmonių tikėjimu, visur slankiojo įvairios dvasios, galinčios pakenkti žmonėms,
gyvuliams pasėliams, todėl per Adventą nedirbdavo kai kurių darbų:
  • nepildavo pagalvių – tikėdami, kad varnos žąsyčius ir kitus naminius paukščius
  • išnešiosiančios;
  • nekirpdavo avių – manydami, kad pavasario kirpimo vilnos būsiančios kietos
  • bei šiurkščios, be to dobilai augsią reti;
  • vengdavo dirbti ilgais vakarais, ypač vidurnaktį, esą gali persekioti dvasios.

     Vėjuotais Advento vakarais moterys verpdavo linus, tikėdamos jų ilgo ir
tankaus pluošto ir taip pat tokie vakarai garantuodavo jų manymu gerą sėmenų
derlių. Vyrai per Adventą stebėjo gamtą ir iš jos būrė būsimą derlių: „jei buvo
gilu sniego – tikėjosi gero vasarojaus; jei saulėta – laukė gero daržovių derliaus,
o ypač gruodžio 8 d. žadėjo gerus kopūstus; šaltas adventas – lėmė karštą vasarą
su gausiomis perkūnijomis; esant dažniems atodrėkiams – tikimasi gražaus rugių
žydėjimo ir jų grūdinių varpų“.
     Įvedus krikščionybę šis metas buvo skirtas ne linksmybėms, o susikaupimui ir
apmąstymams. Adventas trunka iki trumpiausios dienos ir ilgiausios nakties
gruodžio 24 d. Ši diena vadinama Kūčiomis. Šis pavadinimas labai senos kilmes,
manoma, kad jis atsirado iš vėlių vardo kočės , kurioms vaišinti buvo pagrindinis
patiekalas Kūčia t. y. valgis iš įvairių javų grūdų.
     Pagoniškoje Lietuvoje, ši diena buvo apsupta burtais, sudėtingomis apeigomis,
aukomis bei magiškais veiksmais, netgi buvo nuostata šia dieną nedirbti kai kurių
žemės ūkio darbų. Moterys visą dieną ruošdavo maistą Kūčioms, o vyrai
pasiruošdavo pašaro gyvuliams. Baigus visus darbus vykdavo apeiginis
prausimasis tarsi kūno apvalymas prieš didžiąją vakarienę. Pirmiausia
nusirengusius iki juosmens vyrus prausdavo šeimininkės arba merginos,
po vyrų prausdavosi moterys. Šiam papročiui išnykus, Kūčių dienos pavakaryje
žmonės prausėsi pirtyse arba kubiluose. Šis nusiprausimas turėjo magišką
apsivalymo reikšmę, ne tik materialine bet ir moraline prasme. Jis privalėjo
apsaugoti žmogų nuo ligų, nukreipti įvairias nelaimes. Be to prie apeiginio stalo
žmonės turėjo sėsti, visokia prasme švarūs, be nuodėmės bei piktų minčių.
Todėl šia dieną žmonės susitaikydavo su susipykusiais kaimynais, dovanodavo
skriaudas savo priešams.


Tautiniams rūbams medžiagos galite nusipirkti Klaipėdoje Janonio 7.

Gatavi - pilnas komplektas kainuoja apie 2000 - 2500 lt.

pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS