LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
trečias psl. AUKSINIS RUDUO
ketvirtas psl. Lietuvos visuomenės Taryba
penktas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
šeštas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
septintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
aštuntas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
devintas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dešimtas psl. ISTORIJOS MĖGĖJŲ KLUBAS
vienuoliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
dvylliktas psl. SVEIKATA
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBASETIKOS - DVASINIO TOBULĖJIMO
UNIVERSITETO INFORMACIJA

LIETUVOS AKADEMIKAMS, MOKSLŲ DAKTARAMS, PROFESORIAMS, PSICHOLOGAMS, PSICHO TERAPEUTAMS IR VISIEMS
BESIDOMINTIEMS ETIKOS PROBLEMOMIS (projektas apsvarstymui)

                                                KREIPIMASIS

         DIDŽIAI GERBIAMI LIETUVOS ŽMONĖS, visi esame susipažinę, kokia moralinė situacija ŠIUO METU YRA Lietuvoje, primename Jums
informaciją,
kuri buvo paskelbta spaudoje: tėvai kūdykius meta į šulinį, pasitaiko – užmuša, daugybė apsigimusių vaikų, seksualinė vakarų revoliucija baigia
pražudyti jaunosios kartos ateitį (prie to prisideda abortai, kontracepcija ir kiti faktoriai), gydytojų – pacientų nenormalūs santykiai, žmogaus teisių
pažeidinėjimai ir kt. Ar ne laikas susimąstyti? Ar ilgai dar nieko nedarysime ir lauksime, kol mūsų ateitis bus visai sužlugdyta? Ką daryti, kur išeitis?
Kaip pakeisti žmonių mąstymą, kad to nebebūtų?

             Labai tragiška situacija su vienišais ir vienišais neįgaliais žmonėmis. Jūs žinote, kad našliai gauna našlių pensiją, kaip priedą prie savo uždirbtos
pensijos, o vieniši – nieko negauna papildomai prie savo (labai dažnai) menkos pensijos ir per 27 nepriklausomybės metus niekas nesugeba ištaisyti
tokios tragiškos situacijos, ar tai ne moralinė priežastis? Kokia turi būti valdžios atstovų moralė, kai kelintą kartą didina sau ir prokurorams
atlyginimus, bet apie tą – silpniausių žmonių grupę nepagalvoja (jiems nėra pinigų), ar gali normalios moralės žmogus tuo patikėti?

             Klaipėdoje jau veikia įsteigtas (2017-06-01) Etikos Universitetas, turintis savo veiklos programą visiems 2017/2018 mokslo metams, bet tai
neišeitis, nes reikia, kad šis JUDĖJIMAS būtų įteisintas visoje Lietuvoje.

              Kviečiame visus, palaikančius iniciatyvą įsteigti Lietuvoje Etikos Universitetą, kuris apimtų visas ugdymo, švietimo  ir visas aukštąsias mokslo
įstaigas, kreiptis:

Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė

Internetinio laikraštėlio "Auksinis ruduo" redaktorė

Svetainės "Sveikata savo jėgomis" autorė

Etikos Universiteto steigėja

Lietuvos visuomenės Tarybos įkūrimo iniciatorė

Kontaktai lietps.eu; amgedv@gmail.com; telef.8666673965

 ir registruotis į organizacinį komitetą. Pirmas susirinkimas įvyks Vilniuje, kai tik bus užsiregistravę nors 11 žmonių! 

Pastaba: laukiu komentarų, pataisymų, patarimų, ačiu!                                                                       
LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO

REZOLIUCIJA
Į VISUS LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVUS
Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas (LPS)
organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų
visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos programos.
2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdis,
kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – moralinių, heraldinių
vertybių atstatymui Lietuvoje.
Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam,
neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (tikras viešas genocidas), vaikų
genocidas (neperkami ekologiški maisto produktai iš vietinių augintojų).
Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui AR SENJORUI (kuriems gydytojai
nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba Moteriai – Motinai, kur dingo vyrų
inteligencija, dženteligentiškumas? Tegu gerbia save visų profesijų žmonės, kurie
aukštindami save (kuriems uždarbį moka visi Lietuvos gyventojai) pamiršta tikrąsias
žmogiškas vertybes. Neleiskime užsisėdėti jokiose pareigose (ypatingai socialinėje tarnyboje,
medicinoje ir kt.), nes tai gimdo nejautrą ir korupciją.
Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą
KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm visos Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas vyksta Lietuvos
gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes nėra juose tos
ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais. Patriotizmas pamiršta savoka. Paklauskite, kas
pirmiausia palieka Lietuvą – dažniausiai tai jie – užaugę jau Nepriklausomybės metais...ir ne
tik...
Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami į
šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine prasme ir
paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.),
Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės smukimas.
Lietuva naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė
valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga sunkiai serga,
kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo ir dėl moralinių – etninių priežasčių. Pagal
savižudybes pirmaujame ES.
Kur dingo Lietuvos bankai?
Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į
užsienį,
Beribis žmonių nusivylimas, nepasitikėjimas, abejingumas žudo Lietuvą.
Atsikvošėkime pagaliau...Išsirinkome valdžią, kuri stengiasi Lietuvą išvesti iš
praeitų vyriausybių pridarytų klaidų, o dar yra nesusipratėlių, kurie ją puola. Visada reikia
pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš inercijos tęsti puolimus. Jeigu mes
rinkdami pasitikėjome, tai padėkime, atkreipkime dėmesį į tas situacijas, kurios labiausiai
šiandien reikalauja dėmesio ir taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo Tėvynės
šeimininkais.
Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar
kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą apie būrį neįgalių vaikų,
kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie tapo tokiais, dėl būsimų
tėvų žinių trūkumo.
Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali prisidėti ir tapti
Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais. Niekada nepamirškime, kad kiekvienas
visuomenės narys atsakingas už tai kas vyksta Lietuvoje!
Prisijunkime (prie Etikos Universiteto), kurkime, dalyvaukime, kovokime su
amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią
minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali
įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir
DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų, tik tada mūsų gyvenimas
kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...
Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko nekainuoja –
jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai galvosim vienu metu visi
kartu.).
Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime
žodžius:
Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės
taptų sveiki, dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų
vienas kitą!“

Tokiu būdu, nuo tos akimirkos, mes visi tampame Etikos
Universiteto dėstytojais ir klausytojais.
Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums Dievas!
Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė,
lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965; ir
2017-12-16 Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdyje,(LVT protokolas Nr.7.).

 


SVEIKI ATVYKĘ Į ETIKOS UNIVERSITEMETŲ ATIDARYMO ŠVENTĘ!
Bendras susirinkusių vaizdas
LPS prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės kalba
ETIKOS UNIVERSITETO PIRMŲ MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖJE.
Sveiki, brangieji, sveikinu visus susirinkusius į Etikos universiteto pirmų
mokslo metų atidarymo Šventę. Mums, LIETUVOS PENSININKŲ
SUSIVIENIJIMUI TAI ISTORINĖ DIENA. Turime padėkoti lektoriams, kurie
atvyko iš tolimo krašto Lietuvos mastu ir visiškai nemokamai dalyvauja
mūsų Universiteto veikloje. Trumpai, kas privertė įsteigti šitą Universitetą?
Jūs žinote iš pateiktos Lietuvoje informacijos, kad Lietuva pirmauja ES
savižudybių skaičiumi, Lietuvos gyventojai elgiasi neįtikėtinai, nepaiškinamai
žiauriai su savo brangiausiais vaikučiais: meta juos į šulinį, kartais net užmuša –
tai neįmanomai žiaurūs dalykai, o visa tai vyksta kai kas sako, kaip skurdaus
gyvenimo pasekmė...bet ar tikrai taip?
Visa tai įrodo, kad žmonėms truksta žinių, teisingų žinių dvasinio gyvenimo
srityje – štai ta tikroji priežastis, kuri paskatino įkurti ETIKOS
UNIVERSITETĄ.
Mes, įkūrėjai, tikimės, kad šis reikalingas judėjimas apims visą Lietuvą.
Įsivaizduokite, kas būtų jeigu kiekvienas Lietuvos gyventojas
pagalvotų apie tai, pastebėtų savo kaimyną, kuris pasiruošęs netinkamai
pasielgti – užbėgtų nelaimei už akių – kiek sutaupytumėm gyvybių tiek
suaugusių tiek vaikučių...Žinių labai trūksta, todėl mes norime užpildyti tą
spragą įkurdami  ETIKOS UNIVERSITETĄ. Apie užsiėmimus bus
pranešta Klaipėdos dienraštyje - "Vakarų eksprese", sekite informaciją.
Mūsų šiandieniniai svečiai atvažiuos kiekvieno mėn. pirmą antradienį, tačiau
mūsų veikla tuo neapsiribos, nes ketvirtadieniais vyks užsiėmimai vietinių
lektorių dėka. Aš turiu didžiai gerbiamo Jono Markūno paskaitų įrašus, skelbsime
paskaitą - diskusija, kad susipažintumėm su jo išmintimi sudėliotą knygoje „Žmogaus
gyvenimo ligų ir nesekmių priežastys ir kaip jas pašalinti“, tad iki naujų
susitikimų...
Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė
(telef.866673965, amgedv@gmail.com;).

KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VISUS PAGEIDAUJANČIUS Į ETIKOS

UNIVERSITETĄ, KURIAME BUS PASKAITŲ CIKLAS:
Dorovingumo sąvoka. Kas tai? Kaip tai suprantama
šiandieniniame gyvenime.
Muzikos paslaptys.
Gaivinantys muzikos garsai.
Necenzūriniai žoddžiai ir jų įtaka žmogaus organizmui.
Žodis. Santykis su žodžiu ir tiesa slypinti už jo.
Minčių įtaka žmogui ir aplinkai.
Dvasinės šeimos tradicijos.
Kaip išsaugoti meilę ir harmoniją šeimoje.
Pokalbis apie tikrąją meilę.LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
(toliau LPS)
KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS
Brangieji Lietuvos žmones, mūsų organizacija įkūrė
ETIKOS Universitetą (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų
visi Lietuvos gyventojai, radijas ir visos televizijos programos.
Tikslas: pirmoje vietoje – dvasinis tobulėjimas! Dorovingumo ir
sąžiningumo, žodžio laikymosi atstatymas buityje ir visose gyvenime srityse.
1. Pamirškime abejingumą, kuris žudo Lietuvą.
2. Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė.
3. Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko
nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai
galvosim vienu metu  visi kartu.). VISI PRIVALOME GELBĖTI LIETUVĄ!

Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius:
"Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki,
dori, laikytusi duoto žodžio, būtų sąžiningi gerbtų ir mylėtų vienas kitą!"


Tokiu būdu nuo tos akimirkos mes visi tampame Etikos Universiteto
dėstytojais ir klausytojais.

Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami
į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine
prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.), Lietuva
naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė
valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga
sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo, užsienio bankai mus
žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į
užsienį, pagal savižudybes pirmaujame ES. Beribis žmonių abejingumas,
nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį.
Prarastos - pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas.
Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas.
Atsikvošėkime pagaliau...Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų,
nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. 
Niekada nepamirškime, kad nuo šios akimirkos mes visi esame
Etikos Universiteto dėstytojai ir 
klausytojai. Prisijunkime, kurkime,
dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai,
būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones,
nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime
nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -
10 Dievo įsakymų. Tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...
Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe!
Tepadeda mums Dievas!
Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė,
lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965;862033739.

KOMENTARAS: nesielkite su savo planeta kaip su kažkuo, kas yra
pastovu ir duota Mums kartą ir visiems laikams. Mūsų planetos būklė
šiuo metu yra Mūsų minčių, Mūsų jausmų, Mūsų sąmonės lygio, kuriame
Mes dabar esame, atspindys. (T.N.Mikušina „Dieviškos išminties
lobiai“UABLN“Sirus“, 2016KĄ  SLEPIA   NEIŠTIKIMYBĖ?

      Jauni žmonės, vakarų  seksualinės revoliucijos pasiekoje, yra tragiškai suklaidinti, jie tiesiog pasmerkti dėl savo ateities.

       Kaip tai suprasti? Nuo ko tai priklauso, kaip tai išvengti?  Viskas priklauso nuo žmogaus dvasinio pasiruošimo: tinkamas pasiruošimas, gilios žinios ta
tema – žmogus sveikas ir laimingas – jo palikuonys taip pat sveiki ir laimingi.

       Žmogus nuo pat vaikystės turi galvoti apie savo sveiką senatvę. Sveika senatvė yra tada, kai vaikai sveiki ir laimingi, anūkai sveiki ir laimingi. O kai vaikai
apsigimę ar prasigėrę, sėdi kalėjime arba tampa narkomanais, kai anūkai skursta dvasiškai ir materialiai, apima toks sielos skausmas kad net gyventi
nesinori.

        Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad vaikai ir anūkai bei tolimesnės palikuonių kartos yra   mūsų sielų tęsinys. Kai  susižeidžiam kojos mažąjį pirštelį, jis atrodo
toli nuo širdies, tačiau skausmas eina per širdį, galvą ir visą kūną. Tokie patys procesai vyksta ir mūsų sielose. Sielos skausmas nepalyginami stipresnis už
fizinį skausmą. Jo neįmanoma nuslopinti jokiais medikamentais. Juolab, kad sielos skausmas nesumažėja, net fiziniam kūnui mirus.

        Šiuolaikiniame civilizuotame pasaulyje matome tiek pavojų (dėl informacijos stokos), kad patys to nesuvokdami pasmerkiame save ir savo palikuonis
apsigimimams, ligoms ir sielvartui.

        Žmogaus fizinės, o ypač dvasinės sveikatos programoa formuojasi visais vystymosi laikotarpiais: pradedant prieš pastojimą, pastojimo metu, nėštumo,
gimdymo, pirtmomis valandomis ir dienos po gimdymo, vaikystėje, jaunystėje, tėvystėje ir net senelių pareigų laikotarpiu.

         Išminties pateikimo tikslas – paruošti visus nuo vaikystės tėvystės pareigoms. Kai kalbame apie visaverčio žmogaus, visavertės asmenybės sukūrimą,
tai patiems tėvams reikia pakilti iki visavertės asmenybės lygio. Štai kodėl labai svarbu parengti būsimus tėvus tam, kad jie galėtų pradėti, išnešioti,
pagimdyti ir išauginti įvairiapusiškai sveiką asmenybę. Jei tėvai nebus tinkamai tam pasirengę, jokios kalbos apie visavertę jauną kartą neduos teigiamų
rezultatų.

          Grįžkime prie neištikimybės, Prieš 150 metų arklių augintojai, norėdami išvesti stepių salygomis galinčių gyventi arklių veislę sukryžmino juos su
zebrais. Tik po kelerių metų kumelės, sukergtos su veisliniasi eržilais, atsivedė dryžuotus kumeliukus. Apstulbęs šis pasaulis pavadino šį reiškinį TELEGONIA.
Daugelis mokslininkų niekaip negalėjo suprasti šio reiškinio. Tik veislinių šunų augintojai suprato, kad jeigu veislinė kilminga kalyte pabėgiojo su kiemsargiuku,
nors ir neturėjo šuniukų, bet pabendravusi su kilmingu patinu – veislinių šuniukų nelauk.

          Atsitikimai su žmonėmis patvirtino tą patį reiškinį: viena panelė pasidžiaugė su negru praleistu laiku, tačiau už jo neištekėjo. Kai sutiko vaikiną, kurį
įsimylėjo ir už jo ištekėjo – pagimdė negriuką. 

          Po daugelio eksperimentų mokslininkai nustatė, kad telegonijos efektas veikia ne tik gyvuliukus, bet daug stipriau ir žmones. Daugelis išsigandusių
mokslininkų slėpė savo tyrimus, kai kurie net naikino, kad jie nepatektų į nepatikimas rankas, kad žmonija neužsiaugintų mišrūnų, galinčių sunaikinti visą
civilizaciją. Audringa pasaulio šalių komunikacijos plėtra, seksualinė revoliucija, propaguojanti ankstyvus lytinius santykius ir laisvą seksą, AIDS, apsigimimai
, savižudybės ir žmogžudystės, vaikų žudymai įsčiose (abortai) kariniai konfliktai, šeimyniniai nesutarimai, alkoholizmas, narkomanija, prekyba žmonėmis ir
kūnu, netgi techninis progresas privertė skubiai prisiminti telegoniją, nes artėja amžius, kai sveiki žmonės nebesugebės ne tik išmaitinti, bet ir suvaldyti
protiškai bei fiziškai suluošintų Žemės gyventojų. Mokslininkai įrodė,  kad jaunuolių nekaltybė yra ir moralinė ir genetinė kategorija, o palaidi seksualiniai
ryšiai sulig kiekvienu nauju partneriu pamažu keičia įgimtą genetinę informaciją, o tai skelbia rimtą pavojų visai žmonijai.
Pagal Jono Markūno knygą „Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“ paruošė Aldona Marija Gedvilienė.  Klaipėda 2017-12-31.pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl. AUKSINIS RUDUO
ketvirtas psl. Lietuvos visuomenės Taryba
penktas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
šeštas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
septintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
aštuntas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
devintas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dešimtas psl. ISTORIJOS MĖGĖJŲ KLUBAS
vienuoliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
dvylliktas psl. SVEIKATA
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS