LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
PRADŽIA
AUKSINIS RUDUO
ARTIMIAUSI RENGINIAI
ĮKŪRIMO ISTORIJA
SVEIKATA
DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
SVARBŪS PRANEŠIMAI
PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
SODININKŲ KLUBAS
RANKDARBIŲ KLUBAS
SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
DISKUSIJŲ KLUBAS
TURIZMO KLUBAS
PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
ISTORIJOS MĖGĖJŲ KLUBAS
LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBASETIKOS - DVASINIO TOBULĖJIMO
UNIVERSITETO INFORMACIJA

SVEIKI ATVYKĘ Į ETIKOS UNIVERSITEMETŲ ATIDARYMO ŠVENTĘ!
Bendras susirinkusių vaizdas
LPS prezidentės Aldonos Marijos Gedvilienės kalba
ETIKOS UNIVERSITETO PIRMŲ MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖJE.
Sveiki, brangieji, sveikinu visus susirinkusius į Etikos universiteto pirmų
mokslo metų atidarymo Šventę. Mums, LIETUVOS PENSININKŲ
SUSIVIENIJIMUI TAI ISTORINĖ DIENA. Turime padėkoti lektoriams, kurie
atvyko iš tolimo krašto Lietuvos mastu ir visiškai nemokamai dalyvauja
mūsų Universiteto veikloje. Trumpai, kas privertė įsteigti šitą Universitetą?
Jūs žinote iš pateiktos Lietuvoje informacijos, kad Lietuva pirmauja ES
savižudybių skaičiumi, Lietuvos gyventojai elgiasi neįtikėtinai, nepaiškinamai
žiauriai su savo brangiausiais vaikučiais: meta juos į šulinį, kartais net užmuša –
tai neįmanomai žiaurūs dalykai, o visa tai vyksta kai kas sako, kaip skurdaus
gyvenimo pasekmė...bet ar tikrai taip?
Visa tai įrodo, kad žmonėms truksta žinių, teisingų žinių dvasinio gyvenimo
srityje – štai ta tikroji priežastis, kuri paskatino įkurti ETIKOS
UNIVERSITETĄ.
Mes, įkūrėjai, tikimės, kad šis reikalingas judėjimas apims visą Lietuvą.
Įsivaizduokite, kas būtų jeigu kiekvienas Lietuvos gyventojas
pagalvotų apie tai, pastebėtų savo kaimyną, kuris pasiruošęs netinkamai
pasielgti – užbėgtų nelaimei už akių – kiek sutaupytumėm gyvybių tiek
suaugusių tiek vaikučių...Žinių labai trūksta, todėl mes norime užpildyti tą
spragą įkurdami  ETIKOS UNIVERSITETĄ. Apie užsiėmimus bus
pranešta Klaipėdos dienraštyje - "Vakarų eksprese", sekite informaciją.
Mūsų šiandieniniai svečiai atvažiuos kiekvieno mėn. pirmą antradienį, tačiau
mūsų veikla tuo neapsiribos, nes ketvirtadieniais vyks užsiėmimai vietinių
lektorių dėka. Aš turiu didžiai gerbiamo Jono Markūno paskaitų įrašus, skelbsime
paskaitą - diskusija, kad susipažintumėm su jo išmintimi sudėliotą knygoje „Žmogaus
gyvenimo ligų ir nesekmių priežastys ir kaip jas pašalinti“, tad iki naujų
susitikimų...
Aldona Marija Gedvilienė LPS prezidentė
(telef.866673965, amgedv@gmail.com;).

KVIEČIAME JAUNIMĄ IR VISUS PAGEIDAUJANČIUS Į ETIKOS

UNIVERSITETĄ, KURIAME BUS PASKAITŲ CIKLAS:
Dorovingumo sąvoka. Kas tai? Kaip tai suprantama
šiandieniniame gyvenime.
Muzikos paslaptys.
Gaivinantys muzikos garsai.
Necenzūriniai žoddžiai ir jų įtaka žmogaus organizmui.
Žodis. Santykis su žodžiu ir tiesa slypinti už jo.
Minčių įtaka žmogui ir aplinkai.
Dvasinės šeimos tradicijos.
Kaip išsaugoti meilę ir harmoniją šeimoje.
Pokalbis apie tikrąją meilę.LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
(toliau LPS)
KREIPIMASIS Į VISUS LIETUVOS GYVENTOJUS
Brangieji Lietuvos žmones, mūsų organizacija įkūrė
ETIKOS Universitetą (2017-06-01) tam, kad prie jo veiklos prisijungtų
visi Lietuvos gyventojai, radijas ir visos televizijos programos.
Tikslas: pirmoje vietoje – dvasinis tobulėjimas! Dorovingumo ir
sąžiningumo, žodžio laikymosi atstatymas buityje ir visose gyvenime srityse.
1. Pamirškime abejingumą, kuris žudo Lietuvą.
2. Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė.
3. Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko
nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai
galvosim vienu metu  visi kartu.). VISI PRIVALOME GELBĖTI LIETUVĄ!

Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime žodžius:
"Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki,
dori, laikytusi duoto žodžio, būtų sąžiningi gerbtų ir mylėtų vienas kitą!"


Tokiu būdu nuo tos akimirkos mes visi tampame Etikos Universiteto
dėstytojais ir klausytojais.

Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami vaikai, metami
į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, vagystės tiesiogine
prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir pn.), Lietuva
naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip jūrinė
valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės), sveikatos apsauga
sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko finansavimo, užsienio bankai mus
žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o pelną siunčia į
užsienį, pagal savižudybes pirmaujame ES. Beribis žmonių abejingumas,
nusivylimas, netikėjimas, nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį.
Prarastos - pamirštos tikrosios žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas.
Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas.
Atsikvošėkime pagaliau...Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų,
nepagydomų ligų, o dar kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. 
Niekada nepamirškime, kad nuo šios akimirkos mes visi esame
Etikos Universiteto dėstytojai ir 
klausytojai. Prisijunkime, kurkime,
dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk mes esame savo Šalies šeimininkai,
būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones,
nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime
nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -
10 Dievo įsakymų. Tik tada mūsų gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...
Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe!
Tepadeda mums Dievas!
Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje
(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė,
lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965;862033739.

KOMENTARAS: nesielkite su savo planeta kaip su kažkuo, kas yra
pastovu ir duota Mums kartą ir visiems laikams. Mūsų planetos būklė
šiuo metu yra Mūsų minčių, Mūsų jausmų, Mūsų sąmonės lygio, kuriame
Mes dabar esame, atspindys. (T.N.Mikušina „Dieviškos išminties
lobiai“UABLN“Sirus“, 2016


PRADŽIA
AUKSINIS RUDUO
ARTIMIAUSI RENGINIAI
ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
ĮKŪRIMO ISTORIJA
SVEIKATA
DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
SVARBŪS PRANEŠIMAI
PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
SODININKŲ KLUBAS
RANKDARBIŲ KLUBAS
SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
DISKUSIJŲ KLUBAS
TURIZMO KLUBAS
PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
ISTORIJOS MĖGĖJŲ KLUBAS
LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS