LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
Lietuvos pensininkų susivienijimas siūlo: 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
trūksta vieno sakinio:
Lietuvos Prezidentė, Seimo nariai, Vyriausybės nariai tarnauja Lietuvos žmonėms!
Gerbiami Seimo nariai, prašome į tai atkreipti dėmesį, būsime dėkingi!


        LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA skelbia:

33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokrašiškai išrinktus atstovus,
taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.
Draudžiama persekioti už kritiką.
Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.

35 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.

Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą,
viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.                                                                                                             
  LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMO ĮKŪRĖJAI:
 Pirmas iš kairės III JONAS KAZIMIERAS BURDULIS (VILNIUS),
viduryje II ALDONA BIRUTĖ JANKEVIČIENĖ
(VILNIUS) ir
INICIATORĖ I ALDONA MARIJA GEDVILIENĖ
(KLAIPĖDA).
 

Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif Description: B0C.gif  Description: B0C.gif  Description: B0C.gif   Description: B0C.gif   Description: B0C.gif  Description: B0C.gif       


ISTORIJA IŠLIEKA

              
TAI KLAIPĖDOS M. JUNGTINĖS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ BENDRIJOS ĮKŪRĖJAI IR PALAIKYTOJAI

Įkūrimo iniciatorius I ata gerb. p. VIDAS SUTKUS - kiek jis daug gero
padarė žmonėms per savo gyvenimą - jo prisiminimas
visada verčia pasitempti...jo atlikti darbai - tikrai verti didžiausios pagarbos...

                     IR                                                     


                                                                                                                                                                      Treč. amž. direktorė IRENA LINKAUSKIENĖ

                                                                  

II. INICIJATORIUS ALDONA MARIJA GEDVILIENĖ                   INICIATYVINĖ GRUPĖ BIRUTĖ ODETA ALEKSANDRAVIČIENĖSVEIKINAME KU SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETO VADOVUS SU 15 METŲ SUKAKTIMI, SĖKMĖS IR

TOLIAU, VIENINTELIEMS, KURIE NUOŠIRDŽIAI RŪPINASI PENSININKAIS...

GERB.  MEDICINOS FAKULTETO DEKANAS PROF. ARTŪRAS RAZBADAUSKAS IR
 
NUOSTABIOJI PROF. NATALJA ISTOMINA - DABAR MINISTRO PAVADUOTOJA. 
                                                                                   

 
google.com/+AldonaMarijaGedvilienė
 
ŠTAI PIRMAS MŪSŲ BENDRAS DARBAS su gerb.V.SUTKUM IR B.O.Aleksandravičiene
  

      


 
IlIlgi pokalbiai su Treč.amž. Universiteto direktore

IIIRENA LINKAUSKIENE...

PRASIDĖJO POSĖDŽIŲ MARATONAS...
1.2.


                       KLAIPĖDOS MIESTO JUNGTINĖS PAGYVENUSIŲ
        ŽMONIŲ BENDRIJOS TARYBOS NARIŲ RINKIMAI ĮVYKS
                          2012m.kovo mėn. 9 dieną
 
                                                                                   15val 20min.
     SVEIKATOS MOKSLŲ F. IIa.,214 auditorija.   
Pirmieji susirinkimai "PIPITOS" kavinėje...


pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS