LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
ČIA SKAITYKITE: PAGRINDINĖS GYVENIMO TIESOS PAGAL JONO MARKŪNO KNYGĄ

'ŽMOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS IR GALIMYBĖS JŲ IŠVENGTI"
  1.    KAIP PAGIMDYTI SVEIKUS VAIKUS

Vaikai sumesti į šulinį,
 užmuštas keturmetis berniukas – tai pasekmė. Kokiame dvasinio išsivystymo lygyje mes šiandien esame?
Ligos niekaip neįmanoma pagydyti, jeigu nežinoma LIGOS PRIEŽASTIS... Prie
žastis akivaizdi, DVASINIO BRANDUMO STOKA, o kaip
išsigelbėti? Žmogus be dvasinės brandos – tai bejausmis ROBOTAS! Nuolatin
ės žudynės per televiziją, kas dieną
visą dieną, kas tai? Ar ne taip skiepijami standartai JAUNAM ŽMOGUI kaip šiandien reikia gyventi?
Skurdas ir neviltis, o kur pamatas po kojomis? Kas viduje, kas sieloje? Kur paslėptas tas stebuklingas žiedas, kuris yra, bet mes, kai kurie jo
nematome, nejaučiame,
NEŽINOME, KAD JIS GALI BŪTI MUMYSE...
Kaip auginami vaikučiai nuo vystyklų? Ką jie gauna savo šeimoje, kai neaiškūs tėvų santykiai ir nėra pagrindo po kojų...Kiek partnerių
turėjo kol abu surado vienas kitą ir gyvena neaišku kaip ir dėl ko, be Dievo palaiminimo, be dvasinės brandos, kurios negavo patys ir
perduoti nebus įmanoma, nes jos nėra. Tokie žmonės ruošia visuo
menei nepilnaverčius visuomenės narius. Žmogus be dvasingumo
tampa robotu be jokių emocijų.
Kas dėl to kaltas?, kad dabar propaguojamas laisvas seksas, kuris atneša vis skaudesnes pasekmes, ko pasiekoje arba kūdykėliai
gimsta su įvairių formų apsigimimais, arba šeimos natūraliu būdu nebegali susilaukti vaikelio...
Ar ne laikas susimąstyti? Tam, kad sužinoti, kaip teisingai gyventi reikalingos žinios, t.y. atatinkamas pasiruošimas. Nuo ko pradėti?
Nuo auklėjimo. Vaikus reikia ruošti gyvenimui. Juk niekam ne paslaptis, kad, dažniausiai tvarkingoje - geroje šeimoje, kur protingi,
atitinkamo dvasinio lygmens tėvai, stengiasi mokyti vaikus savo pavyzdžiu - būna patys geriausi auklėjimo rezultatai. Juk niekam ne
paslaptis, kad tai – efektyviausias auklėjimo būdas. Žinios, kokios jos reikalingos teisingam gyvenimo supratimui? Šeimos kūrime
svarbiausia teisingas dorovės supratimas, žinau, dabar, kai seksualinėje sampratoje vyrauja visiška anarchia,kuri egzistuoja todėl,
kad jaunas , nesubrendęs žmogus aplinkos visiškai dezinformuotas todėl, kad niekas jam nepasako, kokios siaubingas pasekmės
savo ateičiai jis ruošia, naudodamasis sekso laisve.
Žmogaus pagrindinis tikslas sėkmingam gyvenimui sukurti tokią šeimą, kurioje gimtų sveiki, protingi, sėkmingi
vaikai. Šeimos uždavinys – būti laimingiems, o laimingi tėvai gali būti tik matydami sveikus ir laimingus vaikus, anūkus ir proanūkus.
Bet juk to nori kiekvienas iš mūsų, bet be tam tikrų žinių to pasiekti tiesiog neįmanoma. Šiandieną šokiruoja žmones, kai sakai, kad
lytiniai santykiai, norint sukurti laimingą šeimą, sveiką ateitį, neleistini iki vedybų. Kodėl, pirmiausia paklaus jaunas žmogus? Todėl,
kad daug partnerių iki vedybų – tai užprogramuotos ligos, apsigimimai ir nelaimės. Lytiniai santykiai – pats svarbiausias žmogaus
gyvenimo momentas, nes jų metu, kada susilieja dviejų žmonių sielos, įvyksta abiejų viso organizmo perprogramavimas: vienas kitam
 perduodama labai svarbi tiek dvasinė tiek fizinė informacija. Supraskite pagaliau, kad lytinių santykiu metu gaunama nauja dvasinė informacija
ir priklausomai nuo partnerio dvasinės brandos lygio ji būna švari arba labai kenksminga – žudanti. Jei tai pirmi lytiniai santykiai,
informacija švari: savo gyvenimo patirties ir protėvių informaciją. Jeigu turėta daug lytinių santykių, tai ir informacija labai sudėtinga,
užteršta, gali būti net ypatingai žalinga, kaip nevaisingumas, vaikų apsigimimai ir pn. Todėl reikia suprasti, kad lytiniai santykiai – tai
ypatingai sudėtingas ne tik fizinis, bet ir dvasinis reiškinys sujungiantis du partnerius, nes tik jų metu įvyksta tikros vedybos. Gerai santuoka
civilinėje metrikacijoje ar bažnyčioje, bet kol nėra lytinių santykių – vedybų nėra. 0 jeigu daug lytinių santykių iki vedybų – toks
informacijos užterštumas, kurio pasekmės labai skaudžios ne tik lytiniams partneriams, bet ir jų ateities kartoms.
Mūsų visuomenė dabartiniu metu lytinių santykių klausimu, paskendusi tokiame tamsumo lygmenyje, kad sunku susitaikyti su tuo
XXI amžiuje, kai techninės galimybės, galima sakyti – beribės, o dvasinio lygmens atskirtis tokia didžiulė, kad net sunku suprasti, kaip
taip atsitiko...Dabartinė moralinė visuomenės tendencija atlieka tokį žalingą vaidmenį žmogaus paruošime gyvenimui, jo ateities
formavimui, kad tiesiog sunku net patikėti kad taip gali būti. Mūsų gyvenimo pavyzdžiai, tai rodo, įrodymų toli ieškoti nereikia –
apsižvalgykime kas darosi: vaikai žudomi, metami į šulinį, mušami, žalojami...Kas taip elgiasi? Tai tie patys mūsų visuomenės nariai,
kurių dvasinis tamsumas virtęs, pilna to žodžio prasme – išsigimimu – robotizmu, visišku emociniės ekologijos deformavimu. Iš kur tas
išsigimimas? – elementariausių žinių stoka! Žmogui tokių žinių niekas nesuteikia, negauna niekur, gal tik tas žmogus, kuris sąmoningai
jų ieško ir randa literatūroje, stebėdamas gyvenimą – vienu žodžiu tik savo asmeninių pastangų dėka.
Pirmiausia kyla klausimas, o kur mokykla? Vaikus reikia samoningai ruošti gyvenimui, kad jie nuo mažens žinotų kaip kurti sau ir
savo vaikams laimingą ir sėkmingą ateitį.
 Šiandien lytinio auklėjimo pamokos skelbia žmones žudančią programą. Dar niekada nebuvo tokios informacijos, kuri taip kenktų
jaunimui, kaip dabar.
Pasistengsiu paaiškinti, ką reiškia aukšta dorovinė moralė ir didžiausios, žiauriausios daromos šiuo metu auklėjimo klaidos: turėti
daug lytinių partnerių – kokia to pasekmė - pirmoje eilėje tai nesveiki, apsigimę vaikai arba jokios galimybės jų susilaukti ir ne tik –
sveikata, talentai gabumai taip pat nukenčia. Koks tos problemos mechanizmas: kiekvienas lytinis partneris, kuris prieš tai turėjo
lytinius santykius su asmeniu, kuris turėjo daug abortų arba taip pat turėjo daug lytinių partnerių iš visų surenka lytinių santykių metu
visą neigiamą informaciją – tai vadinama TELEGONIJA. Kas tai? Atleiskite, kad naudoju šitą pavyzdį, juk visa gamta yra viena visuma.
Prieš 150 metų arklių augintojai, norėdami išvesti ištvermingą stepių gyvenimo salygoms pritaikytą arklių veislę, nutarė sukryžminti
veislines kumeles su zebrais. Bandymai nepavyko: neužsimezgė nei viena „arklinio zebro lastelė“. Po kelerių metų veislinės kumelės
 sukergtos su veisliniais eržilais, atsivedė dryžuotus kumeliukus. Šitą reiškinį pritaikius žmonių giminei taip pat turime pavyzdžių: viena
jauna mergina susidraugavo su tamsiaodžiu, jie suartėjo ir išsilakstė. Kai mergina po kelių metų ištekėjo už baltaodžio partnerio,
tai pagimdė tamsiaodį kūdykį – štai kas tai yra telegonija ir šis reiškinys tinka įvairiausiems lytinių santykių metu informacijos
gavimo - perdavimo mechanizmams, paaiškinti. Pav. Išsiskiria šeima, vyras susiranda kitą moterį, kuri turėjo eilę abortų – vyras tampa
visam laikui nevaisingas – telegonijos pasekmė.
Kontraceptinės priemonės, jas naudojant, lytiškai santykiaujant taip pat labai kenksmingos, jau vien dėl to, kad vis tiek užsimezga
kūdykio siela tik be kūno!

Mokslininkai įrodė, kad moterų šlapimas po kontraceptinių priemonių naudojimo (tampa ypatingais nuodais, gamtoje tokių junginių
nėra kokie susidaro moters šlapime, ne paslaptis, kad patenka į upes), taip pat labai kenkia vyrų vaisingumui. Dabar daugelyje pasaulio
šalių labai daug vyrų tampa visiškai nevaisingi. To priežastys: santykiai su partnerėmis, kurios turėjo abortų, laisvas seksas, naudojant kontracepciją ir
daug lytinių partnerių.
Tai vis dėlto, kaip pagimdyti sveiką vaikelį?
Pasirodo, kad tai visai paprasta: laikytis dešimt Dievo įsakymų, kurių dešimt durų uždarytos, kad apsaugotų mus nuo viso blogio,
kuris mums gręsia. Atidarei nors vienas duris – nusižengei ir gyvenimas pradeda griūti ir ne tik sau pačiam gadini gyvenimą, bet ir savo
vaikams ir visoms ateinančioms kartoms. Jauni žmonės, skatinami šiuolaikinio požiūrio į sekso laisvę, visiškai negalvoja apie pasekmes,
ateities gyvenimui, savo palikuonims, nes neturi reikiamų žinių, t.y. neparuošti gyvenimui nei tėvų, nei švietimo įstaigų.
Svarbiausias antras šeimos saugiklis nuo visų nelaimių ir bėdų – meilė, ištikimybė, pagarba vienas kitam iki gyvenimo pabaigos.
Pačios vertingiausios investicijos, ruošiantis laimingos šeimos sukūrimui, investicijos į žinias ir kas tikrai nori suprasti Visatos dėsnius,
kurių privalu visiems laikytis, tai ir vaikeliai gims sveiki ir gyvenimas bus laimingas, nes vaiko ryšys su tėvu ir motina nenutrūkasta
niekada, kas beatsitiktų, kartu jie ar atskirai, per visą gyvenimą ir tėvų elgesys, kaip jie besielgtų, visada atsiliepia jų vaikams, jų sveikatai,
gabumams, talentams, mokslo kokybei. Jeigu tėvai aukšto dvasinio lygio, tai turi ką perduoti savo vaikams ir gyvenimas tampa laimingas
ir sėkmingas visiems.
Partnerių neištikimybė, konfliktai šeimoje – tai ligos ir nesekmės vaikams ir būsimoms kartoms, tai vaikų apsigimimai ir elgesio nenormalumai.
Reziumuojant galima pasakyti, kad svarbiausia pastovus samoningas dvasinis tobulėjimas, tik jis gelbsti žmones nuo visų bėdų.
Niekada nepamiršti dešimt Dievo įsakymų, kuriuos Dievas ir davė žmonėms palikdamas pasirinkimo laisvę.
Rekomenduoju Jono Markūno knygą „ŽMONIŲ GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS IR KAIP JŲ IŠVENGTI“, kurioje rasite atsakymus į visus iškilusius dvasinio
tobulėjimo ir kitus klausimus.
Straipsnį pagal minėtą knygą paruošė Aldona Marija Gedvilienė.2. TELEGONIJA (LABAI TRUMPAI) – KAS TAI?
Pagal Joną Markūną telegonija tikras gyvenimo faktas, nekeliantis jokių abejonių. Jeigu mergina pvz. susižavi
juodaodžiu su juo suartėja fiziškai ir pamiršta apie buvusį nuotykį. Įsimyli ir išteka už savo baltaodžio tautiečio, pastoja ir
pagimdo negriuką – štai kas yra telegonija. Šitas reiškinys ilgai stebino mokslininkus kol pagaliau išaiškėjo, kad lytiniai
santykiai nėra tik malonumas, o jų metu perduodama informacija surinkta iš įvairių buvusių lytinių partnerių...ir šita
informacija pereina į ateinančias kartas, kartais sužlugdydama žmonių gyvenimus ir ne tik asmeniškai bet ir būsimų
vaikų gyvenimus.  Sutrumpino A.M.G.3. LYTINIS AUKLĖJIMAS, koks jis turi būti?
(pagal J.Markūną)
Kiekvienas žmogus – tai lyg atskiras individualus pasaulis Visatoje, harmoningai sugyvenantis su ja. Žmogus ne tik egzistuojanti, bet
mastanti būtybė, todėl išminties dėka privalo stiprinti Visatos harmoniją ir jokiu būdu jai nekenkti. Didžiausia jaunystės klaida –
numoti ranka į moralines vertybes. Ši klaida – lemiantį likimą ir dažniausiai neatitaisoma. Nuo lengvabūdiškumo prasideda
gyvenimo erozija. Jaunystės tragizmas yra tas, kad ji nėra amžina, o laiko save neklystančia, todėl daugelis, to nesuvokdami,
braido palaidume, vartoja narkotikus, piktnaudžiauja alkoholiu, to pasekmė – nusivylimas gyvenimu.
Svarbiausia, kad nesuvokia, jog klysta, tad klaidų neatitaiso, ir jos pasilieka visam gyvenimui. Žmogus tampa nedorėliu, savo
gyvenimo išdaviku. Dievas sukūrė žmogų laisvą – jis pasakė: gyvenk ir dauginkis ir kad neklystų paliko dešimtį Dievo įsakymų.
Todėl labai svarbu giliai suvokti Dešimties Dievo įsakymų prasmę ir esmę. Dešimtyje Dievo įsakymų yra pasakyta, ko nereikia
daryti, kad žmogus nenusidėtų ir per tai nepakliūtų į tamsiojo pasaulio zoną. Nuodėmė - tai elgesio klaida, nusižengimai
mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais.
Dvasinė žmogaus sveikata yra visko pagrindas. Žmonijos dvasinės struktūros yra Dievo sukurtos, ir jose suformuota žmogaus
galimybių visuma: mokslo, meno, išminties, dvasingumo, dorybės, taip pat visos jo raidos programos – apvaisinimas ir augimas,
taip pat sugebėjimas suvokti šviesiosios amžinybės išminties tiesas ir jomis vadovautis.
Žmogus - visatos dalelytė. Jis nori suvokti save bei jį supantį pasaulį. Visatoje – kaip ir
valstybėje: Visatos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės už jų pažeidimus
ir nesumažina pasekmių. Visatoje egzistuojantys dėsniai yra pastovūs, griežti ir
visiems privalomi.
Žmogus yra mąstanti būtybė. Šviesios ir išmintingos mintys lemia jo gerą sveikatą ir likimą, tuo tarpu blogosios sužlugdo
laimingą ir nerūpestingą gyvenimą. Žmogaus siela ir galvos smegenų bioenergetika yra pagrindinė, nors mums ir nematoma,
žmogaus dalis.
Jauni žmonės, iškreiptos seksualinės revoliucijos dogmų, žiauriai suklaidinti.
Norint sukurti laimingą šeimą reikia į tai žiūrėti labai atsakingai, vengti atsitiktinumų, nors tai ir atrodytų „neromantiška“. Iki
vedybų reikėtų vengti lytinių santykių, kurie slepia daugybę paslėptų pavojų: kaip telegonija ir kt.
 Svarbiausia po vestuvių neįsileisti naujos chromosomų taršos, t.y. išlaikyti duotą priesaiką ištikimai mylėti, gerbti ir rūpintis vienas
kitu ištikimai iki mirties.
Prancūzijos kolegijų moksleivės, išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, abortų ir neištikimybės epidemijos 1997 m. įkūrė slaptą
organizaciją „Pagarba“. Jos narės prisiekia, saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir gink Dieve netekėti už donžuano. Merginoms
įgrįso banalus laisvas seksas. Jis paseno, išėjo iš mados. Vėl prasidėjo laiškų, švelnių pokalbių, romantiškos meilės, ištikimybės
epocha. Tai suteikia sielai sparnus, suteikia moteriai galimybę rinktis, kuriam – geriausiam ir garbingiausiam – ji atiduos save,
savo gyvenimą ir būsimus vaikus. Kai be didelių nuostolių sau moteris gali aprūpinti gyvybės energija vyrą, o vyras moterį, tai ir
yra abipusė MEILĖ. Į meilės kanalų atvėrimą įtraukiamos pačios subtiliausios žmogaus energetinės struktūros. Jos yra labai jautrios
ir todėl ypač lengvai pažeidžiamos. Pavydas, barniai, tarpusavio nesantaika ir kitokio pobūdžio neigiami reiškiniai bei emocijos
naikina jautrias kanalų struktūras, šie palengva (o kartais ir labai greitai) užsidaro, ir meilė praeina. Šiuo požiūriu labai pavojinga
yra meilės vaisiaus sunaikinimas, nutraukiant nėštumą, nes jis iškarto ir negrįžtamai sunaikina labai daug subtilių sielos struktūrų,
tad didelė dalis ryšio kanalų, o kartais ir visi užsidaro. Daugeliui pasiseka išlaikyti šeimą, o kitiems toks gyvenimas tampa sunkia
našta ir šeima išyra. Dažnai per nuodėmes meilės ryšys nutrūksta vienam iš sutuoktinių, o ypač pavojinga, kai patenkama į
naikinimo programą per abortus, bendraujant su meiluže ar meilužiu, turinčiais tokių programų. Pavojingos ir kitos didesnės
nuodėmės arba galybė smulkių, kurios kaip rūdys sugraužia didelį ir gerą jausmą. Abortas – tai žmogžudystė! 
Lytinio akto metu, o ypač orgazmo metu, susilieja vyro ir moters sielos ir jie tampa vienu dvasiniu kūnu. Šiuo momentu
partneriai perkuodoja vienas kito sielos ir galvos smegenų valdymo struktūras. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nors
kūnai nueina kas sau. Kai vyro (moters) sieloje sukyla pyktis , neapykanta nusivylimai ar kitos neigiamos emocijos, jos sukelia tokias pat neigiamas emocijas ir moters (vyro) sieloje,
nors tuo metu jie yra skirtingose vietose. Ši tarpusavio priklausomybė egzistuoja kaip Visatos dėsnis. Tokie procesai vyksta tarp
tėvų ir vaikų, tarp senelių ir anūkų, tarp buvusių meilužių ir net jų vaikų ir anūkų.  Sveika lytinė sistema yra žmogaus sveikatos,
ilgaamžiškumo ir palankaus likimo kamienas. Dar tiksliau išsireiškus – visas žmogaus organizmas dirba lytinei sistemai,
kad žmogus galėtų susilaukti sveikų ir sėkmingų palikuonių.
Šiek tiek apie kontracepciją  vartojant kontracepcinius medicininius preparatus nuo pastojimo, nusilpsta moters
lytinė sistema tiek, kad moteris kurį laiką būna nevaisinga. Žmogaus imuninė sistema sutvarkyta taip, kad ji
kovoja su bet kokiu blogiu. Taigi, moters imuninė sistema daro viską, kad įveiktų tąpreparatą ir ji vėl taptų vaisinga.
Dažniausiai taip ir įvyksta, kai moteris pastoja, nors ir vartojo vieną ar kitą preparatą. Įvykus apvaisinimui, iškyla rimtas
pavojus, kad dėl kontraceptinių preparatų vartojimo susilpnintos lytinės sistemos vaikas įsčiose vytysis nevisavertis, ar net
nepavyks jo išnešioti. Net nutraukus vartoti kontraceptines priemones vartojusių moterų nesugeba išnešioti net pirmo vaiko.
Net nutraukus vartoti kontraceptines priemones, metus ir ilgiau išlieka didelė persileidimo tikimybė arba pagimdo anksčiau laiko.
Jų vaikai be išimties turi fizinės ir dvasinės sveikatos problemų ne tik vaikystėje bet ir visą gyvenimą.
Dar vienas svarbus dalykas, kad dėlkontracepcinių tablečių moters organizme vykstant biocheminėms reakcijoms,
susidaro naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje nėra, ir jis naikinančiai veikia vyrišką lytį, nes naikina vyrišką sėklą.
Kyla klausimas, ar ne todėl vyrai tampa nevaisingi? Ir dar. Moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant tuščiam lytiniam aktui
susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno.

Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos , fizikos, chemijos, etikos, ir net religines žinias, bet visiškai
nemoko gyvenimo išminties. Mes gimdome ir ugdome vaikus būti materialistais, be dvasinio polėkio, taurių idealų, meilės sau,
savo tėvams, savo gimtinei...Neteisingas gyvenimo prasmės ir esmės suvokimas jį veda į dar gilesnę prarają, sukeldamas nepakeliamus
sielos skausmus jam pačiam, tėvams, seneliams, šeimos nariams ir kt.
Nei Dievas, nei valstybė, nei gydytojai, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turipadaryti pats žmogus,
taigi , ko nenori sau ir savo vaikams, niekuomet nereikia linkėti net didžiausiam priešui. Niekuomet nereikia pamiršti, kad lazda
turi du galus, iš kurių vienu būtinai klius Tau. Prieš ką nors darydami, mes turime žinoti, kam tai darome,
Dar svarbiau paklausti savęs kodėl? tai darome, ar numatome pasekmes?
Žinotina, kad abortas, nėštumo išsigandimas turės neigiamos įtakos ne tik šiam, bet ir
būsimiems šios motinos ir šio tėvo (net gyvenant kitoje santuokoje) kūdykiams.

Nėštumo išsigandimas ir abortas per niekada nepertrūkstantį motinos ir tėvo ryšį suvaikais veikia ir jau augančius, prieš abortą
gimusius vaikus.Žmogus turi nuo pat vaikystės galvoti apie savo sveiką senatvę. Sveika senatvė yra tada, kai vaikai sveiki ir laimingi,
anūkai sveiki ir laimingi. Kodėl taip yra? Todėl, kad vaikai ir anūkai yra mūsų sielų tęsinys. Išeitis – gimdyti sveikus vaikus.
Jiems augant kuo daugiau suteikti dvasinio turto, auklėjant įdiegti dieviškąją išmintį. Visą gyvenimą mastyti ir elgtis taip,
kad būtų laimingi mūsų vaikai, anūkai, proanūkai ir tolimesnės palikuonių kartos. Jei sugebėsite ir patys būsite sveiki bei
laimingi, ir kiti mus gerbs. Nei Dievas , nei valstybė, nei gydytojas, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi padaryti
pats žmogus.
ABORTAS – TAI ŽMOGŽUDYSTĖ

Motina, nužudžiusi savo negimusį kūdykį, niekuomet negalės jo ištrinti iš savo sažinės. Jo vaizdas lydės iki gyvenimo
pabaigos.
Moteris, kuri žudo savo negimųsį kūdykį, sunaikina savyje motinystės prigimtį, nebegali daug ko suvokti ir net
gimdyti sveikų vaikų. Abortai – tai civilizacijos siaubas, 
vedantis į jos išsigimimą ir išnykimą ( kaip Lietuvoje).
Svarbiausia, kad 
daugelis šalių įteisino šią saves naikinimo programą, kurią visokeriopai palaiko tamsiojo
pasaulio jėgos per savo agentus valdžioje.
Tik didžiosios pasaulio religinės bendruomenės –katalikų, stačiatikių,
musulmonų ir kt. neįsileidžia į savo mokymą šios nesamonės. Tamsiojo pasaulio agentai , tarp jų ir kai kurie valdžios
atstovai, aiškina, kad pačiam apsispręsti ir planuoti šeimą –  “žmogaus laisvė ir teisė”. Tačiau jie nesuvokia, kad toks
“planavimas” , žudant vaikus, yra šeimos ir jos būsimų palikuonių naikinimas. XX amžius, davęs pasauliui begale mokslo
ir technikos stebuklų – gyvybės saugojimui, deja, nera palankus. Būtina suvokti, kad ši problema ateityje bus dar
aktualesnė ir dar sunkiau sprendžiama. Reikia neatidėliojant spręstimaterialistinio ir teologijos mokslų bendro
vystymo problemą, kad 
neužkluptų tas laikotarpis, kai sveikų žmonių bus daug mažiau negu
neįgaliųjų, ir jie nesugebės pastarųjų nei išmaitinti, nei suvaldyti. O tai gali sukelti dar stipresnę degradaciją,
kuri gali peraugti į žmonijos sunaikinimą. 
Deja, pasaulio galingieji šiai strateginei žmonių populiacijos raidos
problemai vis neranda laiko.
KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI ŽINOTI, kad KUO 
DAUGIAU MOTERYS DARYS ABORTŲ, TUO MAŽIAU TURĖS
GALIMYBIŲ 
GIMDYTI SVEIKUS VAIKUS!!!KONTRACEPCIJA

Jei pastojimas įvyksta naudojant kontracepciją, apie 90% vaikų gimsta su dvasiniais ir fiziniais sveikatos pakenkimais.
Likusiems 10% labiau pavyksta:
a) dėl trumpalaikio preparatų vartojimo, nes moters organizmas buvo paveiktas silpniau;
b) dėl silpnų preparatų arba stipraus moters organizmo, sugebėjusio pasipriėšinti vartotam preparatui;
c) dėl nuoširdžios atgailos, sustiprinusios sielos struktūras, greičiau buvo pašalinami negatyvūs preparatų poveikiai bei
jų pasekmės. Tiesa, pastarąja galimybę dar naudojasi mažai moterų. Mano (J.Markūno) tyrimų praktikoje yra buvę,
kai berniuko , sėklidėms, embriono lytiniams organams vystytis trukdė prieš tai vartotos kontraceptinės priemonės.
Toks berniukas gali išaugti nevaisingu vyru. Taip pat esu skaitęs, kad kai kuriose Europos šalyse net 30% vyrų yra
nevaisingi arba turi kitokią lytinės sistemos negalią. Manau, kad daug priklauso kiek ir kokių kontraceptinių priemonių
vartojo jų motinos, vengdamos nėštumo.

Mūsų klubo narė atnešė iškarpą iš laikraščio su straipsniu „Baisusis moterų šlapimas
Anglijos upėse patinai keičia savo lytį dėl kontracepcines tabletes vartojančių moterų
šlapimo, kurios gali būti ir viena iš priežasčių, kodėl anglų vyrų vis daugiau tampa
nevaisingi. Nerimas dėl kelis dešimtmečius mažėjančių spermos kokybės rodiklių dar
padidėjo po to, kai Aplinkosaugos tyrimai parodė, kad dėl vandens taršos pusę žuvų
patinų mutuoja ir keičia lytį.“

Čia galėčiau pastebėti (J.M.), kad dėl kontraceptinių tablečių moters organizme vykstant biocheminėms reakcijoms, susidaro
naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje nėra, ir jis naikinančiai veikia vyrišką lytį. Šis produktas turi
programą, naikinančią ne tik moters lytinę sistemą, bet ir vyro sėklą. Manyčiau, kad dėl vyrų nevaisingumo kaltos ne tik
kontracepcinės tabletės, bet ir kitos problemos, aprašytosšioje knygoje. Aš (J.M.) daryčiau tokias išvadas :
- jei nenori pakenkti savo sveikatai ir aplinkai nevartok kontracepcinių preparatų; -
jei nori turėti sveikus vaikus ir tolimesnius sveikus palikuonis – nevartok kontracepcinių preparatų. Ir dar.
Kaip jau minėjau, moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant tuščiam lytiniam aktui susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno.
Tai dvasinės sistemos pažeidimai su visom pasekmėm. Todėl vadovaukimės Šventojo rašto išmintimi: „Jei nenori šeimos
padidėjimo, tai neliesk moters ovuliacijos laikotarpiu“.
Pagal Jono Markūno knygą paruošė A.M.G.pirmas psl. PRADŽIA.
antras psl. ETIKOS U.- DVASINIO TOBULĖJIMO KLUBAS
trečias psl.Sveikos gyvensenos mokykla
ketvirtas psl. AUKSINIS RUDUO
penktas psl. Lietuvos Visuomenės Taryba
šeštas psl. SVARBŪS PRANEŠIMAI
septintas psl. ARTIMIAUSI RENGINIAI
aštuntas psl. SVARBIOS ISTORIJOS
devintas psl. ĮKŪRIMO ISTORIJA
dešimtas psl. PASIVAIKSČIOJIMŲ po mišką ir šiaurietiško ėjimo KLUBAS
vienuoliktas psl. SPORTO SALĖS LANKYTOJŲ KLUBAS
dvyliktas psl. LIAUDIES PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PUOSELĖTOJŲ KLUBAS
tryliktas pasl.septintas psl.DOKUMENTAI TAPTI NARIU INTERNETU
keturioliktas psl. PAGRINDINĖS TEISINGO GYVENIMO TIESOS
penkioliktas psl. LIETUVOS ŽMONIŲ NACIONALINIS SUSITARIMAS
šešioliktas psl. PARODOS - MUZIKOS - TEATRO KLUBAS
septlinoliktas psl. SODININKŲ KLUBAS
aštonioliltas psl.SVEIKOS GYVENSENOS KLUBAS
devynioliktas psl. DISKUSIJŲ KLUBAS
dvidešimtas psl.TURIZMO KLUBAS